ข่าวทั้งหมด

ขยายระยะเวลาการคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ กำหนดภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ขยายระยะเวลาการคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ กำหนดภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒การคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ กำหนดภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง A practical approach to deviation / OOS managementเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง A practical approach to deviation / OOS management