ข่าวทั้งหมด

เชิญสมาชิกสมาคมฯ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2563เลือกตั้งกรรมบริหาร สมาคมเภสัชกร อุตสาหการ (ประเทศไทย) วาระปี 2563-2565เลือกตั้งกรรมบริหาร สมาคมเภสัชกร อุตสาหการ (ประเทศไทย) วาระปี 2563-2565เชิญสมาชิกสมาคมฯ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2563โครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2019