ข่าวทั้งหมด

Embarking on Digital Transformation:Practical and effective MES implementation and essential guide to CSVการประชุมวิชาการ เรื่อง “Validation for Environmental Monitoring” วันพฤหัสที่ 2 พฤษภาคม 2567 สถานที่จัดประชุม บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด 25/10 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130(Online) Vaccine Manufacturing Process Validation and Blood Product - Plasma Derived Medicinal Products (PDMPs)วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:00 - 16:00 น. สถานที่จัดประชุม zoom webinarโครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2024 (IPIC 2024)โครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2024 (IPIC 2024)