ข่าวทั้งหมด

Webinar 10 / 2022 เรื่อง Sanitary process valves & instruments in water/steam system วันพุธที่ 8 มิถุนาน 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.TIPA Journal Vol.10 Issue 1, 2565Now availiable TIPA Journal Vol.10 Issue 1, 2565Webinar 9 / 2022 เรื่อง Cell Therapy Manufacturing: Overview and GMP consideration วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:30-12:00 นWebinar 8 / 2022 เรื่อง Pharmaceutical Water, Steam and Process Gases as per new EU GMP Annex 1- 2022 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 – 15:00 น.