ข่าวทั้งหมด

Webinar 11 / 2022 เรื่อง High temperature HEPA filter : application and integrity test as Per EU GMP - Annex1-2022 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 – 14:30 น.Webinar 10 / 2022 เรื่อง Sanitary process valves & instruments in water/steam system วันพุธที่ 8 มิถุนาน 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.TIPA Journal Vol.10 Issue 1, 2565Now availiable TIPA Journal Vol.10 Issue 1, 2565Webinar 9 / 2022 เรื่อง Cell Therapy Manufacturing: Overview and GMP consideration วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:30-12:00 น