ข่าวทั้งหมด

Webinar 2 / 2565 เรื่อง เรื่อง Best practice to identify CQA and CPP in process validation วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.IPIC2021 Industrial Pharmacy Internship Challenge 2021 รูปแบบ online วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16,00IPIC2021 Industrial Pharmacy Internship Challenge 2021 รูปแบบ online วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16,00IPIC2021 Industrial Pharmacy Internship Challenge 2021 รูปแบบ online วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16,00IPIC2021 Industrial Pharmacy Internship Challenge 2021 รูปแบบ online วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16,00