ข่าวทั้งหมด

ประกาศการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่น 2566การรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)วารสารฉบับใหม่ล่าสุด Vol 10 issue 2,2022เชิญชวนท่านสมาชิกปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันประชุมวิชาการ เรื่อง “ How pharma packaging materials impact your product quality “ วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ