ข่าวทั้งหมด

Webinar 16 / 2022 เรื่อง Supplier Qualification วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10:00-12:00 น.Webinar 17 / 2022 เรื่อง Outsource Qualification วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10:00-12:00 น.Webinar 14 / 2022 เรื่อง Preservative and Taste Masking for Liquid Formulation วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00-15:00 น.หลักสูตรประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ สถานที่จัดประชุม อาคารสภาวิชาชีพ สภาเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุขหลักสูตรประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ