ข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) วาระที่ 7 พ.ศ.2566-2568ประกาศผลการเลือกตั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาการตรวจสอบความถูกต้อง (Short Course Training Program in Industrial Pharmacy) Certificate in Pharmacy (Validation)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และประชุมวิชาการเรื่อง “ Practical implementation of process validation lifecycle approach “ วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ