ข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจาปี 2562ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมวิชาการเรื่อง Facing the future togetherประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมวิชาการเรื่อง Facing the future togetherขอเชิญชวนสมาชิก TIPA และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน CPhI South East Asia 2019 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ขอเชิญชวนสมาชิก TIPA และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน CPhI South East Asia 2019 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์