นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy)

สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.      เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เช่นอีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) เป็นต้น

2.      นอกจากนั้นเพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมได้แก่หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

3.      สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรทั้งนี้สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใดๆตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่ขอรับผิดชอบใดๆหากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1.      สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นเช่นชื่อและอีเมล์แอดเดรสเพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) เท่านั้น

2.      สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้”คือข้อมูลที่สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้“คุกกี้”ก็จะทำให้เว็บไซต์ของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ“คุกกี้”นั้นเสียหรือไม่อนุญาตให้“คุกกี้”นั้นทำงานอีกต่อไปหากท่านเลือกใช้“คุกกี้”แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ“คุกกี้”จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชมทั้งนี้สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) จะนำข้อมูลที่“คุกกี้”ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.      สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการดังนั้นสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

2.      ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใดๆเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อกับสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้


กลับหน้าหลัก