ข่าวจากสมาคม

ประชุมวิชาการเรื่อง Process Validation: Updated Approaches for Non-Sterile Productsประชาสัมพันธ์สมาชิกฯสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบของบทความที่ลงในวารสารฉบับล่าสุดในเว็บของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง