ข่าวจากสมาคม

ขยายระยะเวลาการคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ กำหนดภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง A practical approach to deviation / OOS management