ข่าวจากสมาคม

Webinar 12/2021 ประชุมวิชาการ เรื่อง GDP:different approaches to complying transportation requirements วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00-12:00 น.Webinar 11/2021 ประชุมวิชาการ เรื่อง QbD and CMA : concept to understanding วันพฤหัสที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 – 15:00 น.Webinar 10/2021 ประชุมวิชาการ เรื่อง Reference Materials: Selection, Application and Preparation of Standards for Pharma วันพฤหัสที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00 – 15:00 น.Webinar 9/2021 ประชุมวิชาการ เรื่อง The Monocyte Activation Test (MAT);An in-vitro pyrogen test for pharmaceutical batch release วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00 – 11:00 น. สถานที่จัดประชุม ระบบ onlineWebinar 8/2021 ประชุมวิชาการ เรื่อง How to succeed in conducting temperature mapping of storage areas.