ข่าวจากสมาคม

งานประชุมวิชาการเรื่อง Qualification of Pharmaceutical Systems and Equipment วันที่ 20-21 สิงหาคม 2562โครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2019