ข่าวจากสมาคม

ขอแสดงความยินดีคณะกรรมการวาระ2566-2568
วารสารฉบับใหม่ล่าสุด Vol 10 issue 2,2022TIPA Journal Vol.10 Issue 1, 2565