ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่น 2566การรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)ประชุมวิชาการ เรื่อง “ How pharma packaging materials impact your product quality “ วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯWebinar 19 / 2022 เรื่อง: Hygiene design for non sterile products วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.หลักสูตรประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ สถานที่จัดประชุม อาคารสภาวิชาชีพ สภาเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข