ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายระยะเวลาการคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ กำหนดภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒การคัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ กำหนดภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง A practical approach to deviation / OOS management