ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลโครงการ IPIC 2023การประชุมวิชาการเรื่อง Practical implementation of computerized system validation : step by step และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 วันอังคารที่ 19 -วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567การประชุมวิชาการเรื่อง Practical implementation of computerized system validation : step by step และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 วันอังคารที่ 19 -วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567