ข่าวประชาสัมพันธ์

Webinar 10 / 2022 เรื่อง Sanitary process valves & instruments in water/steam system วันพุธที่ 8 มิถุนาน 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.Now availiable TIPA Journal Vol.10 Issue 1, 2565Webinar 9 / 2022 เรื่อง Cell Therapy Manufacturing: Overview and GMP consideration วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:30-12:00 นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565,การมอบรางวัลเภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น 2564 และ webinar 4 วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 – 15:30 น.ประกาศผล โครงการ IPIC 2021