ข่าวประชาสัมพันธ์

Webinar 7/2021 ประชุมวิชาการ เรื่อง The key success to batch record review and batch releaseประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 – 12.30 น.Webinar 6/2021 ประชุมวิชาการ เรื่อง How to optimize your water system ; bacterial control and rougingWebinar 5/2021 ประชุมวิชาการ เรื่อง Efficient batch record design ; GMP and data integrity complianceWebinar 4/2021 ประชุมวิชาการ เรื่อง New Terminal Panel Hepa Filter for Life Science