ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการ เรื่อง Breakthrough sterile product manufacturing challenges :from regulatory to reality วันที่ 13 – 14 กันยายน 2565 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จำกัด สุขุมวิท 11 กรุงเทพโครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2022 (IPIC 2022)Webinar 15 / 2022 เรื่อง Best Practice in Cleanroom Contamination Control วันพุธ ที่ 24 ส.ค. 2565 เวลา 09.00-11.00 น.Webinar 16 / 2022 เรื่อง Supplier Qualification วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10:00-12:00 น.Webinar 17 / 2022 เรื่อง Outsource Qualification วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10:00-12:00 น.