ข่าวทั้งหมด

Webinar 7 / 2022 เรื่อง Rouging in pharmaceutical water systems วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13:30 – 15:30 น.Webinar 5/2022 เรื่อง Elemental impurities : The new regulatory compliance challenge in pharma and The breakthrough of the TOC analyzer in the pharmaceutical industry for validating cleaning วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา10.00-12.00 นWebinar 6 / 2022 เรื่อง The Principle of Biosimilar: Characterization Matters วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13:30 – 15:30 น.การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565,การมอบรางวัลเภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น 2564 และ webinar 4 วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 – 15:30 น.ประกาศผล โครงการ IPIC 2021