ข่าวทั้งหมด

รางวัลเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจำปี 2564รางวัลเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจำปี 2564Webinar 3/2021 ประชุมวิชาการ เรื่อง Contamination Control Strategy in Pharma and Biopharma Manufacturing วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13:30 -15:30 น.Webinar 2/2021 ประชุมวิชาการ เรื่อง Creating an Effective Validation Master Plan (VMP) วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น.Webinar 1/2021 ประชุมวิชาการ เรื่อง Updates on COVID-19 vaccines: Technology platform, safety and efficacy evaluation