ข่าวทั้งหมด

ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2024 (IPIC 2024)ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานโครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2024 (IPIC 2024)ประกาศผลโครงการ IPIC 2023การประชุมวิชาการเรื่อง Practical implementation of computerized system validation : step by step และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 วันอังคารที่ 19 -วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567