ติดต่อเรา

Contact Us


สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

  • สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
  • ที่ตั้ง: เลขที่ 40 สุขุมวิท 38 (ซอยสันติสุข) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์ติดต่อ: 02-7135592 085-1910011
  • โทรสาร: 02-7135593
  • อีเมล: info@tipa.or.th