เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลของสมาคม

ข้อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)” มีชื่อย่อว่า “สภอท.” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “THAI INDUSTRIAL PHARMACIST ASSOCIATION” มีชื่อย่อว่า “TIPA”

ข้อ 2 ตราของสมาคมมีรูปเป็นพญานาคพันคบเพลิงซ้อนเฉลว เบื้องล่างมีอักษร ภ. ทั้งหมดนี้อยู่ในเฟืองจักรซึ่งล้อมรอบด้วยวงรี 2 วง มีชื่อของสมาคมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษระหว่างวงรีทั้งสอง

ข้อ 3 สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 40 สุขุมวิท 38 (ซอยสันติสุข) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110