ข่าวทั้งหมด

Webinar 19 / 2022 เรื่อง: Hygiene design for non sterile products วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.หลักสูตรประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ สถานที่จัดประชุม อาคารสภาวิชาชีพ สภาเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุขหลักสูตรประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพTIPA Journal Vol.10 Issue 1, 2565Now availiable TIPA Journal Vol.10 Issue 1, 2565