ข่าวทั้งหมด

Webinar 1 / 2565 เรื่อง Filter Validation and regulatory requirement in sterilizing filtration วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.Webinar 17 /2564 Isolator vs Biosafety Cabinet วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:30-16:00 น./จWebinar 16/2021 The day after GDP site masterfile สถานที่จัดประชุม ZOOM applicationNow Available TIPA E-Journal (voulume 9, issue 2 September 2021)เชิญชวนพี่น้องเภสัชกรเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10