ข่าวทั้งหมด

ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการhttps://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&menuid=96&itemid=2765&catid=0Webinar 12 / 2022 เรื่อง Concept and Concern on Elemental impurities วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:00-15:30 น.Webinar 13 / 2022 เรื่อง Environmental monitoring program in pharma วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00-11:30 น.TIPA Journal Vol.10 Issue 1, 2565