ข่าวทั้งหมด

แถลงการเรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบสำหรับทำความสะอาดมือแถลงการเรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบสำหรับทำความสะอาดมือประกาศเลื่อนการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และประชุมวิชาการเรื่อง Improve your product quality reviewประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)ประกาศผลรางวัล โครงการ IPIC 2019