อัลบัมภาพ

การปล่อยผ่านแบบพาราเมตริก (Parametric Release) ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2560


Description

งานประชุมวิชาการ
เรื่อง การปล่อยผ่านแบบพาราเมตริก (Parametric Release) ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น.-17.30 น.
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ