อัลบัมภาพ

Cleanroom Testing and Certification


Description

สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ( ประเทศไทย ) ร่วมกับ ISPE ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ
เรื่อง “Cleanroom Testing and Certification” ขึ้น ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น.-16.45 น. 
ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ