วิธีการแจ้งชำระเงิน

1. ระบุ เลขที่ บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล ของท่าน

2. ป้อนยอดเงิน (1,000 บาท ต่อปี) เลือกธนาคารที่โอน ธนาคารต้นทาง สาขา(ถ้ามี)

3. แนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน

4. รอการตรวจสอบและอนุมัติ


เลขที่บัญชี สำหรับโอนเงิน

ชื่อบัญชี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยทองหล่อ

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 042-282031-1


ติดต่อ/Contact TIPA
Select file Change

Required Fields