คำแนะนำก่อนการสมัคร
สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ และได้รับเลขที่ใบประกอบโรคศิลป์แล้ว
สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของสมาคม
สมาชิกประเภทนิสิตนักศึกษา ได้แก่ นิสิตนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
อัตราค่าสมัครสมาชิก
สมาชิกสามัญ 1000 บาท ตลอดชีพ
สมาชิกสมทบ ปีละ 1000 บาท
สมาชิกประเภทนิสิตนักศึกษา 100 บาท ตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา

เลขที่บัญชี สำหรับโอนเงิน
ชื่อบัญชี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยทองหล่อ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 042-282031-1
กรุณาเลือกประเภทสมาชิก

สมาชิกสามัญ

  • ค่าสมัคร 1000 บาท ตลอดชีพ
  • หมายเหตุ กรุณาจ่ายเงินก่อนทำการสมัคร

  • Select

สมาชิกประเภทนิสิตนักศึกษา

  • ค่าสมัคร 100 บาท ตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา
  • หมายเหตุ กรุณาจ่ายเงินก่อนทำการสมัคร

  • Select