TIPA-สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

ลงทะเบียนประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการเรื่อง Practical implementation of computerized system validation : step by step และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 วันอังคารที่ 19 -วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567  สถานที่จัดประชุม โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ