คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้ง ขยายเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี พ.ศ.2563-2565

รายละเอียดคลิ๊กลิ้งค์ด้านล่างนี้

ขอแสดงความนับถือ 
สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)