เรียน. สมาชิกสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ( ประเทศไทย )

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมวิชาการเรื่อง Facing the future together วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพ ฯ รายละเอียดและกำหนดการตาม link ข้างล่าง
                   โปรดลงทะเบียนทาง  http://www.tipa.or.th/tipa/register/register.php  ภายในวันที่  30 มีนาคม 2562