เชิญเข้าร่วมอบรม A practical approach to deviation / OOS management ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ดูรายละเอียด การอบรม และลงทะเบียน online ได้ที่ http://www.tipa.or.th/tipa/register/register.php