เรียน  สมาชิกสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

         เชิญประชุมวิชาการเรื่อง Process Validation: Updated Approaches for Non-Sterile Products ในวันจันทร์ที่ 19 - วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. - 17.00 น. ณ.โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ  โดยสมัครลงทะเบียน online (เท่านั้น) ที่ http://www.tipa.or.th/tipa/register/register.php  ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 042-282031-1 หรือ สอบถามการลงทะเบียน โดย email: info@tipa.or.th หรือ line@TIPA หรือ 027135592 ,0851910011

เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้จะได้รับ 12 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง


ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายวิชาการ

สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ( ประเทศไทย )


http://www.tipa.or.th/tipa/register/register.php