สมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมดูกระบวนการผลิตที่ องค์การเภสัชกรรมรังสิต 1 ปทุมธานี เมื่อวันพุธ 29 มิถุนายน 2559